Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania danymi i informacjami w Stacji Narciarskiej Rusiń- Ski


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój

oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie

do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację


pt. „Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania danymi i informacjami w Stacji Narciarskiej Rusiń- Ski.”


Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup wieczystej licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary:

  • pozyskiwania, zarządzania i prezentacji informacji, a w efekcie świadczenia usług oferowanych przezstację,
  • sprzedaży
  • zarządzania, administracji
  • marketingu


Planowane efekty:

Realizowany projekt wpłynie znacząco na wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:

  • Skuteczne konkurowanie z małopolskimi i słowackimi stacjami narciarskimi,
  • Znaczne zwiększenie liczby obsługiwanych klientów, zarówno korzystających z tras narciarskich jak usług komplementarnych
  • Wzrost zatrudnienia pracowników całorocznych zatrudnionych na pełny etat oraz pracowników sezonowych.


Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.10.2022

Wartość projektu:  269 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 228 650,00 zł


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19